Home

Welcome to My New Люди Blog

  • Էլեկտրական դաշտ

    07.11.2019 by

    Լիցքավորված մարմիններն ի վիճակի են միայն հետ փոխազդել նաեւ տարածության վրա: Տարածության մեջ էլեկտրական փոխազդեցությունը հաղորդելու գործին օդը չի մասնակցում: Էլեկտրականացած մարմնի շրջակա տարածությունը տարբերվում է էլեկտրաչեզոք մարմինը շրջապատող տարածությունից: Լիցքավորված մարմնի շուրջը էլեկտրական դաշտ է գոյանում: Այդ դաշտի միջոցով էլ իրագործվում է էլեկտրական փոխազդեցությունը: Էլեկտրական դաշտը մատերիայի հատուկ տեսակ է, որը գոյություն ունի ցանկացած… Читать далее

  • Հայոց լեզու. Դասարանական աշխատանք 21.10.2019

    22.10.2019 by

    77. Բացատրել դաձվածքների իմաստները և դրանք ներկայացնել մեկ բառով արտահայտված հոմանիշներով: Գլուխը բարձր – հպարտգլուխը կախ – ճնշված, տխուրգլխի ընկնել – հասկանալգլուխ պահել – ծուլանալգլուխը պահել – ապրուստը հոգալգլխին գալ – փորձանքգլխին տալ – փոշմանել, զխչալգլխին նստել – չարաշահել, շահագործելգլուխը տանել –զզվեցնել,  ձանձրացնելգլուխ տալ – խոնհարվել, ողջունելգլուխը արդուկել – ձանրացնելգլխից դուրս – անմիտ խոսելգլխին բերել… Читать далее

View all posts

Follow My Blog

Get new content delivered directly to your inbox.

Создайте веб-сайт на WordPress.com
Начало работы